ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า เว็บทัวร์พม่า ตรวจสอบราคาทัวร์พม่า ทัวร์พม่าเว็บแนะนำโปรแกรมทัวร์พม่า

พม่า หรือ เมียนมา (อังกฤษ: Myanmar, พม่า) มีชื่อทางการว่า สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า หรือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (อังกฤษ: Republic of the Union of Myanmar; พม่า [pjìdà̀uɴzṵ θà̀ɴməda̯ mjəmà nàiɴŋàɴdɔ̀] ปี่เด่าง์ซุ ตัมมะดะ มยะหม่า ไหน่หงั่นด่อ) เป็นรัฐเอกราชในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนติดกับอินเดีย บังกลาเทศ จีน ลาว และไทย หนึ่งในสามของพรมแดนพม่าที่มีความยาว 1,930 กิโลเมตรเป็นแนวชายฝั่งตามอ่าวเบงกอลและทะเลอันดามัน ด้วยพื้นที่ 676,578 ตารางกิโลเมตร ประเทศพม่าเป็นประเทศที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 40 ของโลก และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พม่ายังเป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 24 ของโลก โดยมีประชากรกว่า 60.28 ล้านคน นับแต่ได้รับเอกราชใน พ.ศ. 2491 ประเทศพม่าเผชิญกับหนึ่งในสงครามกลางเมืองที่ยืดเยื้อที่สุดท่ามกลางกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่มากมายซึ่งยังแก้ไม่ตก ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ถึง 2554 ประเทศพม่าอยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการทหาร คณะผู้ยึดอำนาจการปกครองถูกยุบอย่างเป็นทางการใน พ.ศ. 2554 หลังการเลือกตั้งทั่วไปใน พ.ศ. 2553 และมีการตั้งรัฐบาลพลเรือนในนามแทน แต่ทหารยังมีอิทธิพลอยู่มาก

ประเทศพม่าอุดมไปด้วยทรัพยากร แต่เศรษฐกิจพม่าเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจด้อยพัฒนาที่สุดในโลก จีดีพีของพม่าอยู่ที่ 42,953 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ และเติบโตด้วยอัตราเฉลี่ยร้อยละ 2.9 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจต่ำสุดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา แคนาดาและอีกหลายประเทศได้กำหนดการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อพม่า ระบบสาธารณสุขของพม่าเป็นหนึ่งในระบบสาธารณสุขที่เลวที่สุดในโลก องค์การอนามัยโลกจัดอันดับพม่าไว้อันดับที่ 190 ซึ่งเป็นอันดับสุดท้าย

สหประชาชาติและอีกหลายองค์การได้รายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบในพม่า รวมทั้งการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ การข่มขืนเป็นระบบ แรงงานเด็ก ทาส การค้ามนุษย์ และการขาดเสรีภาพในการพูด ในช่วงปีหลัง พม่าและผู้นำทหารได้ผ่อนปรนต่อนักเคลื่อนไหวประชาธิปไตและกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อย่างช้า ๆ กับมหาอำนาจและสหประชาชาติ

[divider]

โปรแกรมทัวร์พม่า

 

[box type=”note” ]ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อินเล  5วัน 4คืน ( เช้า-เย็น )[/box]

เหิรฟ้าสู่ ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ อินเล เมนูพิเศษ : เป็ดปักกิ่ง+กุ้งมังกร+อาหารพื้นเมืองบากัน+โชว์หุ่นกระบอก ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี / นั่งรถม้าชมทะเลเจดีย์
สายการบิน :: Myanmar Airways
กำหนดการเดินทาง :: 13 – 17,20-24 มิ.ย. / 27 มิ.ย. – 1 ก.ค. / 20-24 ก.ค. 56 

[button color=”red” size=”medium” target=”blank” ]ราคา 39,999[/button][button color=”orange” size=”medium” target=”blank” ]DOWNLOAD[/button]

 

[divider]

[box type=”note” ]ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม 4วัน 3คืน ( เย็น-เย็น ) [/box]

เหิเหิรฟ้าสู่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ( แถมพิเศษ : กุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งม้งกร โชว์นาฎศิลป์เมียนม่าร์ )
สายการบิน :: Myanmar Airways
กำหนดการเดินทาง :: 21-23  มิ.ย. 56

[button color=”red” size=”medium” target=”blank” ]ราคา 18,900[/button][button color=”orange” size=”medium” target=”blank” ]DOWNLOAD[/button]

 

[divider]

[box type=”note” ]ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวง สิเรียม 4 วัน 3 คืน (เช้า-เย็น)[/box]

เหิรฟ้าสู่ ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน สิเรียม ร่วมนมัสการ 3ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า .. อิ่มอร่อยกับอาหารสุดพิเศษ.. กุ้งแม่น้ำย่าง เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร  ชมโชว์การะเวกก์อันตระการตา
สายการบิน :: Myanmar Airways
กำหนดการเดินทาง :: 9 – 12  ส.ค. 56

[button color=”red” size=”medium” target=”blank” ]ราคา 22,900[/button][button color=”orange” size=”medium” target=”blank” ]DOWNLOAD[/button]